Konsultacijos

Rugpjūčio 20 d.

Vis dar bus juntamas noras keliauti. Pasisekė, jei gyvenate kalnuotoje vietovėje. Dabar palankiausia keliauti po tokias. Na o kas keliauti negali, šiandien geras laikas įvairioms grožio procedūroms, na toms dirbtinėms, pavyzdžiui, blakstienų priauginimui. Nuotaikai pataisyti tinka vakaras su filmu, geriau kažkas baisesnio, tarkim iš poltergeisto, piktų dvasių, prakeikimų serijos. Tarkim kažką tokio kaip Antrum.
Tinkama diena tvarkyti savo altorėlį, jei jį turite, praktikoms su akmenimis, deginti žvakes. Tokią dieną reikia palaikyti savo dvasinius brolius ir seses, tai duos stebuklingus vaisius vėliau.
Daugiau dėmesio reikia skirti naminiams gyvuliams, tokiems kaip ožkoms. Ideali diena naikinti piktžoles. Gera diena gilintis į savo šeimos šaknis, sudaryti geneologinį medį.
Gera diena politikai, tame tarpe ir užsienio, aktyvūs veiksmai gali sulaukti pripažinimo, o nusipelnę sulaukti pelnyto teisingumo.

Šiandien galite susidurti su įvairaus plauko nevykėliais.

Geresnė diena Svarstyklėms, nuotaiką ypač gali pagerinti bereikalingas brangus pirkinys. Avinai atsiduos meilei ir laukiniams instinktams, daug flirtuos, elgsis nebrandžiai, gal net vaikiškai, bus pernelyg agresyviai atviri ir taip gali atstumti ne vieną žmogų. Žuvys skęs savianalizėje ir vaikystės bei jaunystės atsiminimuose.

Visiškai netrukus pradėsime Mergelės sezoną, bet dar liko kelios dienos Liūtui.  Mėnulis keliauja Mergelės ženklu. Bus daugiau motyvacijos organizuoti, todėl pasinaudodami proga susitvarkykite kompiuteryje duomenų bazes ar virtuvę. Tinkama diena leisti laiką su draugais, švęsti, naujovėms. Merkurijus irgi šiandien pereina į Mergelės ženklą, taigi geras laikas kurti sistemą, kuri pagerintų jūsų gyvenimą, tik per daug neužstrikite detalėse. Koncentruokitės į meilę, džiaugsmą, romantiką. Geras laikas pradėti naują darbą ar verslą, kurti namų gerovę. Dabar mūsų gyvenime ir taip yra per daug blogų dalykų, todėl iš visų jėgų reikia stengtis bent kažkiek jį pasigerinti patiems.

Dvasinis žmogaus tobulėjimas nėra išmatuojamas, joks žmogus negali išmatuoti kito žmogaus tobulumo ar netobulumo, jo pasiekto progreso, to negali  padaryti nei astrologas, nei būrėja, nei kunigas, nei šventasis, niekas. Bet tam tikri matmenys yra. Žmogaus progresą rodo suvokimas, jog šio pasaulio dualizmas nėra teisinga sąvoka (skirstymas į blogą ir gerą, paprasčiau tariant šių sąvokų atsisakymas ir nebematymas to kituose žmonėse ar reiškiniuose), prarandamas interesas konfliktuoti, žmogus tampa nebepriklausomas nuo dogmų (religijos, tikėjimai, sektos). Na ir vienas esminių bruožų – tai kol žmogų valdo kažkokios ambicijos, jis dar klaidžioja tamsoje. Labai sudėtinga apibrėžti kas gi yra tos ambicijos, nes jos gali būti labai įvairios – desperatiškas tam tikro posto siekis, vergavimas kūno grožiui, troškimas sukaupti turtą ir t.t. Ar realybėje egzistuoja žmonės, kurie sugeba gyventi be to? Taip, egzistuoja. Ar pasiektas progresas yra amžinas? Tikrai ne, kad ir kokio progreso žmogus pasiekia, jis visada kaip ir bet kuris kitas turi galimybę stačiais laiptais nusiristi žemyn.
Geros dienos 🙂

Eiti prie įrankių juostos